Carboxilesterasas de Daphnia Magna como biomarcador de exposición a insecticidas organofosforados. Academic Article 2001 uri icon

publication date

  • 2001