Fast iodide-SAD phasing for high-throughput membrane protein structure determination. Academic Article 2017 uri icon

authors

 • Melnikov I
 • Borshchevskiy V
 • Cherezov V
 • Leonard GA
 • Gordeliy V
 • Popov A
 • Polovinkin V
 • Kovalev K
 • Gushchin I
 • Shevtsov M
 • Shevchenko V
 • Mishin A
 • Alekseev A
 • RODRIGUEZ VALERA, FRANCISCO EDUARDO

publication date

 • 2017