AQUAS1.22CM Grant 2022 Technological Support uri icon

description

  • Contractació mitjançant procediment menor dels serveis de suport per a la realització de l'estudi Sistema de salut com a productor de desigualtats: biaix en pediatria.

date/time interval

  • febrero 1, 2022 - abril 1, 2022