Diseño e implementación de un regulador de paneles solares para un micro satélite Conference Paper 2021 Congress communication uri icon