Patología de l'estómac i duodé: Miscellània: patología congènita, vòlvul, dilatació aguda, estenosi pilòrica Chapter 2002 uri icon