Activación del proceso de exocitosis mediado por PKCalfa/betaII en células beta-pancreáticas que sobrexpresan la enzima lisosomal iduronato-2-sulfatasa Academic Article 2008 uri icon

publication date

  • 2008