Transplante de células madre embrionarias como terápia celular en un modelo de ELA Conference Poster 2007 Congress communication uri icon