FABRICACIÓN DE CAPAS FOTOSENSIBLES DE POLÍMERO DOPADAS CON BACTERIORRODOPSINA PARA LA REALIZACIÓN DE MODULADORES ÓPTICOS. Conference Poster 2006 Congress communication uri icon