EXPERIENCIA DE UN COMITE¿ MULTIDISCIPLINAR REUMATOLOGI¿A-NEUMOLOGI¿A EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO Conference Poster 2017 Congress communication uri icon