Gallimarsots en acció, senyoretes davant l'obturador. Fotografia documental i qüestions de gènere (1923-1936) Academic Article 2007 uri icon

publication date

  • 2007