Cap a un model del museu universitari. La construcció d'una col·lecció d'art en noves tecnologies: el cas del MUA [revista TRANSVERSAL] Academic Article 2002 uri icon

publication date

  • 2002