Monitorización terapéutica de R-metadona: Interacción farmacológica entre nevirapina, efavirenz y metadona Academic Article 2005 uri icon